Aditro

Välkommen till Demos webbmodul!

Här kan du ta fram resultat av befolkningsprognoser i form av tabeller och diagram. Till vänster ser du en meny. I den kan du välja vad du vill göra. Därefter får du upp en kontrollist för val av område, åldersklasser med mera.

Här ser du ett exempel på en befolkningspyramid från Demos webbmodul:

.