Demos webbmoduls datakällor 

Befolkningsprognoser

Demos webbmodul baserar sig på kommunens befolkningsprognoser 

Områdesindelning

I Demos webbmodul kan man välja olika områden och områdesindelningar. För dem svarar Demos webbmoduls administratör.

3Tillbaka