Diagram: Åldersstruktur vid valfria år

Denna diagramtyp visar med stapeldiagram åldersstrukturen i ett område för valda år.

Val av år

Se: Val av år

Val av område

Se: Val av områden

Val av åldrar

Välj önskad åldersindelning i kombinationsrutan med åldersklasser.

Källor

3Tillbaka