Diagram: Befolkningspyramid

Denna diagramtyp visar en befolkningspyramid för valt år och område. Om man önskar kan man jämföra den i huvudpyramiden redovisade befolkningen med en annan befolkning, som kan vara befolkningen i ett annat område eller befolkningen vid ett annat tillfälle men i samma område som redovisas i huvudpyramiden.

Val av år

I kontrollistens första kombinationsruta kan du välja vilket år pyramiden skall avse. Året för den mest aktuella statistiken visas som standard. Vill du ha en pyramid för det året behövs ingen åtgärd för val av år. 

Val av område

Se: Val av områden

Klassbredd

Under kontrollistens rubrik Utformning finns en kombinationsruta för val av klassbredd. I den kan du välja mellan att få pyramiden ritad i 1-, 2-, 3-, 5-,10- eller 15-årsåldersklasser. Standardvärde är 1-årsåldersklasser. För små områden kan det vara lämpligast att välja en grövre indelning för att göra pyramiden mindre hackig. Även för större områden kan det många gånger vara lämpligt att välja en grövre indelning. Pyramider med 5-årsåldersklasser är vanliga.

Jämförelsepyramid

Den pyramid du fått ritad enligt specifikationen ovan kallas huvudpyramid. Kanske vill du jämföra den med en för en annan befolkning. Då väljer du "Jämförelsepyramid" i kontrollistens sista kombinationsruta. När du gjort det väljer du årtal och område för jämförelsepyramiden, som kommer att ritas som en kontur bakom huvudpyramiden.

Ny huvudpyramid

När du vill rita en ny huvudpyramid väljer du "Huvudpyramid" i kontrollistens sista kombinationsruta. Sedan gör du ett nytt val av år och område. Lägg märke till att jämförelsepyramiden som kanske tidigare fanns nu försvinner. För att få en ny jämförelsepyramid får du beställa en ny enligt beskrivningen i föregående stycke.

Källor

3Tillbaka