Hjälp med Demos webbmodul

Med hjälp av Demos webbmodul kan man studera resultaten från kommunens befolkningsprognoser fördelat på olika områden och åldersgrupper. Dessutom kan du få prognosresultatet uppdelat på män och kvinnor.

Befolkningsprognoserna presenteras dels i form av tabeller, dels i form av diagram, särskilt lämpliga för att redovisa demografiska data.

Gemensamt för alla tabeller och diagram är att, om redaktören har lagt upp flera arbetsalternativ så väljer man först vilket alternativ man vill arbeta med. Sedan väljer man den prognos som man vill studera närmare. Detta gör man längst upp i respektive tabell-/diagramkontroll.

 

Datakällor

Se Demos webbmoduls datakällor

Tabeller:

Diagram: